Qui és un cedent?

Qui és un cedent?
Entenem per empresa cedent tota empresa que tingui el projecte de transmetre la seva propietat i gestió a un reemprenedor, ja sigui per successió familiar o per transmissió a treballadors o a tercers.
No